Regulamin

1. Wędkowanie na łowisku Kłodzionko dozwolone jest wyłącznie po zapoznaniu się z regulaminem, zarezerwowaniu stanowiska oraz opłaceniu zezwolenia.

2. Wykupienie zezwolenia na wędkowanie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.

3. Łowiskiem zarządza gospodarz, u którego należy bezwzględnie zgłosić każde wejście i wyjście z łowiska.

4. Łowisko jest czynne od godziny 7.00 do zmierzchu (w przypadku zezwoleń od świtu do zmierzchu).

5. Na łowisku dozwolone jest łowienie metodą gruntową, spławikową (max. 2 wędki) lub spinningową (jedynie w listopadzie oraz grudniu – 1 wędka). Obowiązuje łowienie z haczykami bez zadziorów.

6. Zabrania się używania plecionki jako linki głównej. Nie wolno stosować żyłek <0,26 mm. Dla bezpieczeństwa ryb należy używać zestawów przelotowych/używać tzw. „bezpieczny klips”.

7. Na łowisku obowiązuje zasada „no kill” – wszystkie złowione ryby należy wypuścić spowrotem do jeziora. Niedopuszczalne jest przetrzymywanie złowionych ryb.

8. Złowione okazy należy ostrożnie wypiąć z haczyka na macie karpiowej (zmoczonej wcześniej wodą z jeziora) lub w podbieraku w wodzie. Następnie można je zważyć i wykonać zdjęcia. Ryby należy jednak polewać wodą i jak najszybciej wypuścić delikatnie do jeziora (po wcześniejszym zdezynfekowaniu rany po haczyku). Uwaga: ryby do zdjęcia należy trzymać w dłoniach nisko nad matą, nie wolno wkładać palców pod pokrywy skrzelowe.

9. Każdy wędkujący musi posiadać: matę do odhaczania ryb, duży podbierak karpiowy oraz środek dezynfekujący. Istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu oraz łódki od gospodarza łowiska.

10. Na łowisku obowiązuje zakaz pozostawiania wędek bez nadzoru.

11. Samochody można zostawiać jedynie w miejscu wyznaczonym przez gospodarza.

12. Osoby towarzyszące nie płacą. Dzieci i młodzież do lat 18 mogą przebywać na terenie łowiska wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich, którzy w pełni ponoszą za nie odpowiedzialność.

13. Gospodarz łowiska oraz uprawnione do tego organy państwowe mają prawo do kontroli zezwoleń wędkarskich, środka transportu i rzeczy osobistych wędkarzy w momencie podejrzenia kradzieży lub zbędnego przetrzymywania ryb.

14. Zabrania się zaśmiecania terenu łowiska, pozostawiania resztek jedzenia lub niezużytej zanęty, niszczenia roślinności porastającej zbiornik i linię brzegową, głośnego zachowywania się, kąpania się w jeziorze (w tym także kąpieli psów w jeziorze).

15. Zabrania się rozpalania ogniska. Dopuszcza się grillowanie pod warunkiem zabrania ze sobą wszystkich pozostałości. Nie wolno ustawiać tacki od grilla jednorazowego bezpośrednio na trawie.

16. Niedopuszczalne jest wyrzucanie niedopałków oraz innych śmieci na terenie łowiska lub do wody. Wszystkie śmieci należy zabrać ze sobą.

17. Cały obiekt jest monitowany 24 h/dobę. Osoby łamiące regulamin zostaną wydalone z terenu łowiska. Ponadto w przypadku kradzieży ryby lub dewastacji łowiska zostanie wezwana policja, a materiał dowodowy z monitoringu zostanie zabezpieczony.

18. Właściciele łowiska nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki losowe oraz rzeczy pozostawione na łowisku.

19. Wszelkie sprawy nieujęte w regulaminie należy konsultować z gospodarzem łowiska.

ZEZWOLENIA DOBOWE

20. Doba karpiowa rozpoczyna się o godzinie 14:00, a kończy o godzinie 12:00 następnego dnia.

21. Obowiązkowe jest posiadanie następującego sprzętu: duży podbierak karpiowy (min 100 x 100 cm), worek do ważenia ze sztywnymi ramionami, kołyska karpiowa lub mata typu „wanna”, środek do dezynfekcji.

22. W ramach zezwolenia wędkować można jedynie na zarezerwowanym stanowisku (wyznaczonym przez gospodarza do łowienia całodobowego) na 3 wędki. Stanowisko nr 18 rezerwujemy dla 2-3 osób wędkujących, a stanowisko nr 21 dla 1-2 osób wędkujących. Od początku stycznia można rezerwować dłuższe pobyty (minimum 3 doby), od początku lutego można rezerwować pobyty na 2 doby, rezerwacje na jedną dobę zapisujemy z wyprzedzeniem nie większym niż 4 tygodnie przed planowaną datą pobytu u nas.

23. Należność za pobyt należy uregulować przed przyjazdem lub od razu po przybyciu na łowisko. Prosimy o dobrze przemyślane rezerwacje. W przypadku odwołania rezerwacji na mniej niż 7 dni przed datą pobytu należy uiścić 100 % należności za pobyt. W przypadku znalezienia „zastępstwa” na zarezerwowany przez siebie termin zwracamy całość opłaty.

24. Na stanowisku mogą przebywać jedynie osoby towarzyszące zgłoszone podczas rezerwacji. Przebywanie przez całą dobę na łowisku większej ilości osób niż jedna osoba towarzysząca (nieodpłatnie) wymaga wniesienia dodatkowej opłaty równej noclegowi na polu namiotowym za każdą dodatkową osobę towarzyszącą. Niedozwolone jest głośne zachowywanie się mogące przeszkadzać innym wędkującym.

25. Możliwe jest rozłożenie namiotu w obrębie stanowiska, wszelkie wątpliwości należy konsultować z gospodarzem łowiska.

26. Nie wolno przetrzymywać do świtu ryb złowionych w nocy. W razie chęci otrzymania od nas pomocy w ważeniu lub w wykonaniu pamiątkowej fotografii, niezbędne jest natychmiastowe poinformowanie o tym gospodarza łowiska (nawet w nocy czy nad ranem – tel. 519 026 026) i przetrzymanie ryby do chwili naszego przybycia w bezpiecznych dla niej warunkach.

27. Celem ochrony zbiornika należy uzgodnić z gospodarzem łowiska chęć używania większej ilości zanęty oraz sposobu pozbycia się niepotrzebnej, niewykorzystanej zanęty.

28. Używanie łódki lub pontonu możliwe jest tylko ze stanowiska nr 18. Najdalszym punktem do którego można wywozić zestawy lub zanętę jest środek jeziora. Niedopuszczalne jest przeszkadzanie wywózką innym wędkującym. W razie wątpliwości należy omówić je wcześniej z gospodarzem łowiska.

29. Wszystkie śmieci należy zabrać ze sobą.

30. Do dyspozycji są toalety i prysznice znajdujące się przy polu namiotowym.

SPINNING

Możliwy jest tylko w listopadzie i grudniu.

Ze względu na ochronę dużej populacji naszych karpi oraz samych drapieżników na łowisku obowiązuje kilka obostrzeń:

1. Dozwolone jest łowienie przy użyciu 1 wędki na jedno zezwolenie.

2. Używać można wyłącznie haczyków/kotwiczek bezzadziorowych (ewentualnie z usuniętym zadziorem).

3. Niezbędne wyposażenie to długie szczypce i podbierak z gumowaną siatką o średnicy lub długości boków min. 65 cm.
Należy wyposażyć się w sprzęt odpowiedniej wytrzymałości (w tym szczupaki 10-11 kg). W przypadku wędkarstwa muchowego – klasa nie mniejsza niż AFTM 9.

4. Zakaz łowienia na „żywca”, „trupka”.

5. Zakaz „trollingu”, „szarpaka”, dozbrajania przynęt (i stosowania innych metod zwiększających prawdopodobieństwo pokaleczenia ryb).

6. Każda ryba musi wrócić do wody w jak najlepszej formie, dlatego zabronione jest wykonywanie długich sesji fotograficznych – po wykonaniu pamiątkowego zdjęcia ryba wraca niezwłocznie do wody.

7. Rybę należy podbierać i trzymać do zdjęcia w bezpieczny dla niej sposób, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony jej skrzeli i pyska. Zakaz używania chwytaka.

8. Zważenie i zmierzenie ryby możliwe jest tylko w przypadku przygotowania wcześniej sprzętu, tak by czas przebywania ryby poza wodą był minimalny.

9. Ważenie ryby możliwe jest tylko przy użyciu podbieraka, maty lub worka do ważenia.

10. Wypożyczenie łódki równoznaczne jest z deklaracją posiadania odpowiedniej wiedzy i umiejętności do korzystania z niej. Należy zgłosić się do gospodarza łowiska po kapoki i zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa na wodzie. Właściciele łowiska nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki losowe i bezpieczeństwo wędkarzy.

11. Problemy czy niejasności w regulaminie należy omówić z gospodarzem łowiska.

CENNIK dostępny jest  tutaj